Security Incident Response

If you think you have or know you have a Security Incident please fill in the form and our experienced Onevinn CSIRT team will reach out shortly.
 
The team has long experience in supporting customers in Incident Response and Compromised Recovery.
 
Keep calm and we will be with you shortly!

Olov Norman Mar 11, 2021 4:34:59 PM
1 min

Microsoft Security Webinar

Med den globala pandemin växte behoven av att kunna hantera nya säkerhetsutmaningar explosionsartat. De tidigare besluten om att bygga skydd kring sin organisation på plats blev snabbt utdaterade när personalen inte längre fanns där.

Många års investeringar med helt fantastiska särlösningar som skapas för att skydda och upprätthålla blev helt enkelt förlegade när information, appar, tjänster, enheter, nätverk och användare plötsligt befann sig utanför muren man så noga satt upp och putsat.

Microsoft har etablerat sig som ledare i Gartners viktigaste magiska kvadranter med sitt tänk kring ”Zero Trust”, under den här sessionen kommer vi ge er  en introduktion till hur vi med rötterna i just Microsofts säkerhetsplattformar levererar en helt ny typ av tjänster som möter de moderna hot som varje organisation utsätts för.

Fokus för sessionen är kring skydd av identiteter, enheter och information. Och vi berättar hur vi gör för att göra säkerhet till en tillgång i de organisationer vi arbetar tillsammans med – säkerhet behöver alltså inte längre vara en kostnad eller ett hinder i verksamheten.