Security Incident Response

If you think you have or know you have a Security Incident please fill in the form and our experienced Onevinn CSIRT team will reach out shortly.
 
The team has long experience in supporting customers in Incident Response and Compromised Recovery.
 
Keep calm and we will be with you shortly!

Anders Olsson Feb 22, 2021 10:51:25 AM
1 min

To protect your information over time (in Swedish)

Det produceras mer information per dag nu än det någonsin gjort och 90% av all världens data har producerats under de senaste två åren. Så vad gör vi med alla dokument, information och kommunikation? Hur säkerställer vi att den inte hamnar i fel händer eller förvanskas och, var tar den vägen när den inte längre är relevant?

Vi befinner oss i övergången mellan informations- och kommunikationsåldern och det går inte längre att skjuta på frågan kring informationsskydd över tid. De traditionella lösningarna där vi låste in våra mest värdefulla tillgångar är inte längre hållbara eftersom kraven kring åtkomst till dem har förändrats. I jakten på rätt lösning så ökar skulden från dag till dag. 

Microsoft erbjuder flera lösningar som hjälper oss att identifiera, klassificera och skydda känslig information oavsett var den finns eller skickas. I just det här webbinariet tittar vi på hur Microsoft Information Protection kan öppna nya tankebanor och arbetssätt kring informationshantering. Vi kommer att göra nedslag i fyra huvudsakliga områden:

* Identifiera och klassificera känslig data

* Principer för informationsskydd

* Olika typer av kryptering och möjligheter till att återkalla redan delad information

* Övervaka och hantera känslig data som är i riskzonen

Anders Olsson från Onevinn, MVP inom området och ledande kring informationssäkerhet  , kommer att presentera hur tekniken kan stötta organisationens arbete med informationssäkerhet men även avslöja att det kanske inte är tekniken som är central i resan som skall göras – det är helt andra muskler än ITs som behöver spännas för att nå framgång.